Pon: 09-15h / Sri: 14-17h / Pet: 09-15h
murid@murid.hr
Donirajte za pomoć djeci

Prvi susret

Rana intervencija u djetinjstvu proces je pružanja podrške obitelji djeteta s prepoznatim biološkim ili socijalnim rizikom za optimalan razvoj ili teškoćama u razvoju s ciljem unapređivanja razvoja, kvalitete života i sudjelovanja u zajednici.

Namijenjena djeci od rođenja do polaska u školu i njihovoj obitelji i potiče razvoj u djetetovom prirodnom i specijaliziranom okruženju za stvaranje najboljih mogućih uvjeta za rano učenje. Osigurava pristup potrebnim informacijama i podršku obitelji te osnaživanje roditeljskih vještina i kompetencija kako bi znali podržati razvoj djeteta.


INICIJALNA PROCJENA

 • ako postoji zabrinutost ili sumnja
 • utvrđivanje odstupanja od očekivanog obrasca urednog razvoja ili rizik za optimalan razvoj djeteta
 • utvrđivanje potrebe za daljnjim specijalističkim procjenama i uključenjem u programe rane razvojne podrške

Inicijalnom procjenom utvrditi ćemo moguća odstupanja od prosjeka te potrebu za daljnjim specijalističkim procjenama i/ili uključenjem u programe rane razvojne podrške. Inicijalna procjena traje 90 minuta, provodi ju tim stručnjaka kojeg čine edukacijski rehabilitator i psiholog.

Procjena uključuje:

 • razgovor s roditeljima/skrbnicima
 • interpretaciju rezultata probirnog upitnika ASQ
 • direktnu opservaciju djeteta tijekom strukturiranih i nestrukturiranih aktivnosti
 • primjena testova i lista procjene vještina
 • analizu i obradu podataka
 • utvrđivanje potrebe za daljnjim specijalističkim procjenama i uključenjem u programe rane razvojne podrške
 • pisani nalaz i mišljenje te preporuku

Cijena Inicijalne procjene iznosi 200,00 kn.


SPECIJALISTIČKA PROCJENA:

 • usmjerena na definiranje odstupanja te ciljeva prioriteti rada
 • Sveobuhvatna funkcionalna procjena, razvojna procjena, Procjena edukacijskog rehabilitatora, Logopedska procjena, Procjena ADOS II

Sveobuhvatnom funkcionalnom procjenom dobiti će se uvid u nivo djetetovog funkcioniranja, bolje razumijevanje specifičnih ponašanja i vještina koje je dijete usvojilo te će se definirati područja u kojima je djetetu potrebna podrška i dodatni poticaj. Procijeniti će se sljedeća područja: fina motorika, gruba motorika, vještine brige o sebi, kognitivni razvoj, komunikacijske i socijalne vještine.


Procjena traje 120 minuta, provodi ju tim stručnjaka kojeg čine edukacijski rehabilitator i psiholog.

Procjena uključuje:

 • razgovor s roditeljima
 • opservacija djeteta
 • primjenu testova, ljestvica i lista za procjenu vještina
 • analiza i obrada podataka
 • pisani nalaz i mišljenje te preporuku 
 • sumiranje rezultata procjene – upoznavanje članova obitelji s rezultatima procjene te povratna informacija o daljnjim koracima

Cijena procjene iznosi 800,00 kn.

Pridružite se preko 150 ljudi koji nam pomažu graditi budućnost MURID-a

Svaka donacija pomaže nam u gradnji Centra za ranu intervenciju u djetinjstvu