Pon: 09-15h / Sri: 14-17h / Pet: 09-15h
murid@murid.hr
Kontakt
MURID logo

Prvi susret

PRVI SUSRET

Rana razvojna podrška je usluga stručne poticajne pomoći i podrške djetetu te stručne savjetodavne pomoći roditeljima/skrbnicima i drugim članovima obitelji, kod djeteta:

 • s teškoćama u razvoju
 • s razvojnim odstupanjima
 • s prepoznatim biološkim ili socijalnim rizikom za optimalan razvoj.

Usluga rane razvojne podrške pruža se najdulje do djetetove navršene sedme godine života, s ciljem unapređivanja razvoja, kvalitete života i sudjelovanja u zajednici.

U MURID-u njegujemo obitelji usmjeren pristup. Obitelj je djetetovo prirodno okruženje i najpoticajnija okolina za rast i razvoj vještina. Dijete najveći dio svog ranog djetinjstva provode upravo kod kuće - u prirodnoj okolini, stoga je najvažnija uloga roditelja biti podrška djetetovom učenju kroz interakciju u svakodnevnim aktivnostima.

Roditelj je aktivno uključen u sam proces rane razvojne podrške. Suradnja, otvoren odnos, zajedničko planiranje, osnaživanje roditeljskih vještina za poticanje djeteta u svakodnevnim rutinama te partnerski odnos roditelja i stručnjaka – pristup je koji je neophodan za djetetov razvojni napredak.

 • odgovaranje na vašu potrebu za podrškom
 • podržavanje interakcije roditelj – dijete
 • pružanje modela primjerenog poticanja
 • poštivanje obiteljskih vrijednosti i prioriteta
 • podržavanje i stvaranje prilika u svakodnevnim aktivnostima

Prvi puta idete na procjenu?

INICIJALNA PROCJENA

Svrha procjene je:

 • utvrditi stupanj djetetova razvoja, moguća odstupanja, teškoću ili rizik za teškoću
 • utvrditi potrebu za daljnjim specijalističkim procjenama i/ili uključenjem u programe rane razvojne podrške
 • otkloniti sumnju i roditeljsku zabrinutost za razvojni status svoga djeteta

Inicijalna procjena obuhvaća:

 • prikupljanje anamnestičkih podataka
 • inicijalni razgovor (intervju) sa roditeljima
 • interpretaciju rezultata probirnog upitnika
 • prema potrebi korištenje ostalih ljestvica praćenja razvoja
 • direktnu opservaciju djeteta u igri i interakciji te komunikaciji djeteta s roditeljima i stručnjacima
 • stručni nalaz i mišljenje te preporuku

Inicijalna procjena traje 90 minuta, provodi ju tim stručnjaka kojeg čine edukacijski rehabilitator i psiholog.

Cijena inicijalne procjene je 30 eura.


Imate već neke nalaze i mišljenja drugih stručnjaka?

Uvidom u postojeću medicinsku dokumentaciju te dosadašnje nalaze i mišljenja, definirati će se potrebe obitelji i djeteta te dogovoriti jedna od sljedećih stručnih usluga.

 • TIMSKA FUNKCIONALNA PROCJENA
 • SPECIJALISTIČKA PROCJENA

TIMSKA FUNKCIONALNA PROCJENA

Svrha procjene je:

 • dobiti uvid u nivo djetetovog funkcioniranja
 • bolje razumijevanje specifičnih ponašanja i vještina koje je dijete usvojilo
 • definirati područja u kojima je djetetu potrebna podrška i dodatni poticaj

Procijeniti će se sljedeća područja: fina motorika, gruba motorika, vještine brige o sebi, kognitivni razvoj, komunikacijske i socijalne vještine.

Timska funkcionalna procjena obuhvaća:

 • prikupljanje anamnestičkih podataka
 • analizu postojeće dokumentacije
 • timsku procjenu (razgovor s roditeljima, opservacija djeteta, primjena testova, ljestvica i lista za procjenu vještina)
 • analizu i obradu dobivenih rezultata procjene
 • pisani nalaz i mišljenje te preporuku 
 • sumiranje rezultata procjene – upoznavanje članova obitelji s rezultatima procjene te pružanje informacije o daljnjim koracima.

Timska funkcionalna procjena traje 120 minuta, provodi ju tim stručnjaka kojeg čine edukacijski rehabilitator i psiholog.

Cijena procjene je 150 eura.


SPECIJALISTIČKA PROCJENA

 • usmjerena na definiranje odstupanja i/ili utvrđivanje razine funkcioniranja djeteta
 • određivanje prioritetnih ciljeva rada
 • definiranje sljedećih koraka za obitelj
 • ovisno o dobi i teškoćama djeteta koriste se različiti dijagnostičkih testovi, standardizirane i nestandardizirane ljestvice i liste za procjenu vještina.
 • Edukacijsko rehabilitacijska procjena
 • Logopedska procjena
 • Procjena psihologa – razvojna procjena
 • Procjena psihologa – test spremnosti za školu
 • Procjena oralno – motoričkih vještina
 • ADOS II


Specijalističke procjene uključuju:

 • uvid u anamnestičke podatke i medicinsku dokumentaciju
 • analizu snimaka (ovisno o procjeni)
 • razgovor s roditeljima/skrbnicima
 • opservaciju djeteta u igri i interakciji s članovima obitelji (u prirodnoj okolini i/ili u prostorijama Centra)
 • primjenu testova, ljestvica i lista za procjenu određenih vještina
 • analizu i obradu podataka
 • pisani nalaz i mišljenje te preporuku 
 • sumiranje rezultata procjene – upoznavanje članova obitelji s rezultatima procjene te povratnu informaciju o daljnjim koracima (ovisno o procjeni)

Za sva dodatna pitanja obratite nam se s povjerenjem!

👷

Postanite MURID graditelj

Pridružite se preko 150 građana i organizacija koji nam pomažu graditi novi Centar za ranu intervenciju u djetinjstvu MURID