• O NAMA •

tko smo? što radimo? naši ciljevi?

CILJ Cilj i svrha osnivanja MURID-a je promicanje dobrobiti sve male djece u Republici Hrvatskoj, a osobito one s biološkim ili socijalnim rizikom za optimalan razvoj što uključuje javno promotivni, edukativni, istraživački i savjetodavni rad u području ranog razvoja djece, a osobito djece s teškoćama u razvoju, odnosno u djece s rizikom za njihov nastanak. Skrb za malu djecu nedjeljiva je od skrbi za njihove roditelje odnosno obitelj.

MISIJA  Međimurska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (MURID) pruža stručnu podršku djeci rane dobi, njihovim roditeljima i obiteljima, kao i edukaciju i senzibilizaciju okoline i javnosti na specifične potrebe obitelji i djece s razvojnim i socijalnim rizicima na području Hrvatske i regije.

VIZIJA Brza i lako dostupna, učinkovita stručna podrška obiteljima djece s razvojnim i socijalnim rizikom.

− senzibilizacija opće i stručne javnosti putem medija, okruglih stolova, predavanja ili seminara
− povezivanje stručnjaka raznih profila radi što kvalitetnijeg ostvarivanja ciljeva Udruge: rodilišta, dječje bolnice, pedijatri, fizioterapeuti, socijalni radnici, psiholozi, odgajatelji i drugi.
− objavljivanje stručnih i znanstvenih publikacija s temom rane intervencije u djetinjstvu
− stručna suradnja s drugim istovrsnim i sličnim udrugama u zemlji i inozemstvu
− iniciranje promjena u zakonodavstvu kojima se stvaraju povoljniji uvjeti za zdravi razvoj male djece i dostupnost programa rane intervencije te uspostavljanje suradnje sa svim nadležnim ministarstvima
− savjetodavni rad s obiteljima djece
− rad s djecom rane dobi: intervencija, rehabilitacija i smanjivanje posljedica nepravodobne rehabilitacije
− stručno usavršavanje članova Udruge
− edukacija drugih stručnjaka i roditelja
− organizacija stručnih i znanstvenih skupova iz područja rane intervencije u djetinjstvu
− znanstveno-istraživačka djelatnost
− organizacija edukativnih radionica.

 

• NAŠ TIM •

Naš tim čine izvršna direktorica, voditeljica financija i operativnog poslovanja, voditeljica direktnog rada, voditeljica projekta, suradnica za komunikacijsku strategiju, stručnjaci za ranu intervenciju u djetinjstvu, stručni suradnici u ranoj intervenciji u djetinjstvu, asistenti u ranoj intervenciji u djetinjstvu, administrativna referentica i čistačica.

Stručni tim MURID-a prošao je niz edukacija te stekao znanja i vještine implementacije istih u direktnoj ranoj intervenciji u djetinjstvu kao što su ABA (primijenjena analiza ponašanja), FLOOR TIME, senzorna integracija, Marte Meo, PECS (Picture Exchange Communication System), PODD (Pragmatic Organisation Dynamic Display), VB-MAPP (The Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program), Talk Tools, Hanen, Montessori metode, funkcionalno učenje, primjena alternativne i augmentativne komunikacije, znakovni jezik i niz drugih metoda i pristupa koji nam daju širinu prilagodbe i kreacije inovativnih pristupa. Stručni tim educiran je i u području razvojne procjene te, kroz suradnju sa zdravstvenim i socijalnim ustanovama, nudi mogućnost dijagnostičke obrade. Iznimno nam je važna stručnost i kompetentnost te maksimalna učinkovitost u radu te se prilikom odabira pristupa orijentiramo na standarde znanstveno utemeljenih programa te rezultate međunarodnih višegodišnjih studija utjecaja i učinkovitosti. Njegujemo kulturu strogo individualiziranih procjena, jasnih i mjerljivih ciljeva te kontinuirane kvalitativne i kvantitativne evaluacije učinaka.

Obitelji i djetetu pristupamo timski - od savjetovanja do izrade programa, ovisno o vrsti i načinu pružanja usluge. Djelovanje u civilnom sektoru omogućava nam fleksibilnost i prilagodbu te inovativnost u kreaciji usluga temeljenih na interdisciplinarnim i transdisciplinarnim vrijednostima.

Scroll to top