Pon: 09-15h / Sri: 14-17h / Pet: 09-15h
murid@murid.hr
Kontakt
MURID logo

Projekti

Pogledaj kojim projektima razvijamo ranu intervenciju u djetinjstvu


Infrastrukturni projekt: Centar za ranu intervenciju u djetinjstvu MURID

Ovim projektom izgradnje Centra sjeverozapadna Hrvatska dobiva jedinstveno intersektorsko mjesto za razvoj sustava i svih komponenti rane intervencije. Centar za ranu intervenciju u djetinjstvu MURID bit će regionalni centar procjene i dijagnostike, centar integriranih programa rane intervencije, edukacijski centar za stručnjake u području rane intervencije u djetinjstvu te jedinstveno i objedinjeno mjesto pristupa ranoj intervenciji. Aktivnostima projekta dosadašnjih se 350m2 prostora MURID-a povećava na 1600m2. Unutar Centra bit će smješteno 55 funkcionalnih organizacijskih jedinica koje će moći koristiti 250 korisnika u individualnim i 100 korisnika u grupnim programima. Kroz aktivnosti Centra provodit će se integrirani programi rane intervencije u djetinjstvu u Međimurskoj županiji i regiji s naglaskom na sustav individualiziranih i djelotvornih usluga te će biti mjesto objedinjenog sustava zdravstva, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja te nevladinog sektora s ciljem da se smanje lutanja roditelja i stvori prepoznatljiva početna točka svih daljnjih intervencija.


Faza III: Testiranje Jamstva za svako dijete u Međimurskoj županiji

U sklopu EU inicijative za smanjenje nejednakosti s posebnim naglaskom na dječje siromaštvo provodi se i ovaj testni program, a aktivnosti koje provodi MURID kao implementacijski partner su: 1) formiranje međunarodne radne skupine za izradu pilot modela rane intervencije u djetinjstvu analizom MURID-ovog modela rane intervencije te postojećeg stanja rane intervecnije u Republici Hrvatskoj te usporedbom s inozemnim modelima rane intervencije kao primjerima dobre prakse, 2) razvijanje novih protokola i standarda za poboljšanje kvalitete usluga rane intervencije s naglaskom na obiteljsku usmjerenost i timski pristup, 3) razvijanje nove, integrirane, sveobuhvatne i međusektorske usluge rane intervencije temeljene na postojećim resursima u zajednici i 4) implementacija pilot modela rane intervencije koja kreće od srpnja 2021. godine.

Aktivnosti se provode s ciljem razvoja modela rane intervencije u djetinjstvu usmjerenog prema najugroženijim obiteljima kroz uspostavu formalne međusektorske suradnje sa službama i resursima zajednice. Nakon pilotiranja modela u Međimurskoj županiji, cilj projekta je primijeniti taj model na nacionalnoj razini.

MURID-ov stručni tim koji sudjeluje u provedbi aktivnosti projekta  čine izvršna direktorica, voditeljica projekta, voditeljica stručnjaka rane intervencije, suradnica za komunikaciju, voditeljica financija i operativnog poslovanja, radni terapeut, logopedinje, edukacijski rehabilitatori, socijalna radnica i psihologinja.


Centar stabilne podrške

Projektom se omogućava pružanje usluga rane intervencije u djetinjstvu djeci s razvojnim i socijalnim rizicima, pružanje intenzivnog edukacijsko-rehabilitacijskog rada korisnicima u MURID-u, pružanje individualnih usluga edukacijskih rehabilitatora korisnicima partnera, organizacija edukacija (ABA – Applied Behavior Analysis, PECS – Picture Exchange Communication System, VB-MAPP – Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program, stručne radionice za roditelje i stručne radionice za odgojitelje, grupe podrške za roditelje korisnika usluga, nabava VB-MAPP alata za procjenu, nabava tehničke opreme. Sve aktivnosti projekta provode se s ciljem povećanja uključenosti u društvo i pružanja inovativne usluge rane intervencije djeci s razvojnim rizicima na području Međimurske, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske i Virovitičko-podravske županije.


Rana intervencija dostupna svima

Ugovor je sklopljen temeljem trogodišnjeg programa Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge za razdoblje 2020.-2023., a aktivnosti koje se provode putem programa su pružanje usluga savjetovanja i probira, pružanje usluga rane intervencije, pružanje usluge treninga socijalnih vještina, suradnja s partnerom, provedba edukacije za partnere i suradnike, organizacija izvanterapijskih aktivnosti za korisnike, roditelje i terapeute te upravljanje programom.


Agenti 0-7

Ovo je projekt kojim se udruga željela ojačati kao organizacija koja će pružati usluge rane intervencije. Specifični cilj projekta je bio ojačati kapacitete triju partnerskih udruga (Udruga slijepih Međimurske županije i Udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu Virovitičko-podravske županije Prvi znak) za pružanje različitih socijalnih usluga za djecu s teškoćama u razvoju te savjetovanje i psihološka skrb za njihove roditelje. Projekt je dobitnik nagrade za najbolji lokalni EU projekt 2017. godine.


Arka: socijalne usluge u zajednici za osobe s intelektualnim teškoćama i njihove obitelji

Osnovni cilj projekta je uvođenje standarda kvalitete MSPM i pružanje socijalnih usluga u zajednici.


SHIFT

Opći cilj projekta je poboljšanje socijalnih usluga u zajednici za obitelji s djecom s teškoćama u razvoju. Projekt će ponuditi bolje mogućnosti zapošljavanja roditelja s djecom s teškoćama u razvoju i odgovarajući oblik predškolskog odgoja i rehabilitacije za djecu i povećti broj djece s teškoćama u razvoju u koja pohađaju odgovarajući oblik predškolskih ustanova.

👷

Postanite MURID graditelj

Pridružite se preko 150 građana i organizacija koji nam pomažu graditi novi Centar za ranu intervenciju u djetinjstvu MURID