Pon: 09-15h / Sri: 14-17h / Pet: 09-15h
murid@murid.hr
Kontakt
MURID logo

Natječaj za radno mjesto - stručnjak za ranu intervenciju u djetinjstvu (m/ž)

U potrazi smo za novim i ambicioznim stručnjakom za ranu intervenciju u djetinjstvu (m/ž) za rad u našim intenzivnim rehabilitacijskim programima!

Cilj i svrha osnivanja MURID-a je promicanje dobrobiti sve male djece u Republici Hrvatskoj, a osobito
one s biološkim ili socijalnim rizikom za optimalan razvoj što uključuje javno promotivni, edukativni,
istraživački i savjetodavni rad u području ranog razvoja djece, a osobito djece s teškoćama u razvoju,
odnosno djece s rizikom za njihov nastanak. Skrb za malu djecu nedjeljiva je od skrbi za njihove roditelje
odnosno obitelj. Pridruži se našem timu stručnjaka gdje ćeš na poziciji stručnjaka za ranu intervenciju
u djetinjstvu podržavati obitelji u jačanju vlastitih kompetencija u stvaranju podržavajuće okoline za
poticanje razvoja djece uz pomoć MURID-ovog stručnog tima.

Uz prijavu za posao, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Motivacijsko pismo namjere u kojem ćeš opisati zašto želiš postati dio našeg tima stručnjaka
  za ranu intervenciju u djetinjstvu
 2. Životopis u formatu po želji
 3. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 4. Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda
  za mirovinsko osiguranje (potvrda o radnom stažu)
 5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za
  zasnivanje radnog odnosa propisanih člankom 261. Zakona o socijalnoj skrbi, ne starije od 3
  mjeseca
 6. Preporuke i/ili potvrde o stručnim usavršavanjima i volontiranju

Opis posla:
- priprema za rad s korisnicima u direktnom radu
- direktni rad u intenzivnim programima za djecu s poremećajem iz spektra autizma
- funkcionalna procjena djece s teškoćama
- izrada individualnih obiteljskih planova podrške
- rad u timovima (timovi djeteta, timovi stručnjaka)
- suradnja s ostalim vanjskim stručnjacima
- evaluacija učinaka te vođenje evidencije i dokumentacije
- ostali poslovi iz djelokruga radnog mjesta po nalogu izvršne direktorice

Uvjeti za radno mjesto:
- diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije, visoka stručna sprema (VSS) –
magistar/magistra edukacijske rehabilitacije
- preddiplomski studij rehabilitacije uz uvjet završetka diplomskog studija u roku 9 mjeseci
- stručni prijediplomski studij radne terapije (VŠS) – prvostupnik radne terapije
- samostalno korištenje računala, informatička znanja: MS Office, Zoom, Google alati
- poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
- senzibilitet za rad u području rane intervencije u djetinjstvu

Što tražimo od kandidata:
- usmjerenost na korisnike
- sposobnost timskog rada
- aktivno slušanje
- integritet i povjerenje
- dijeljenje stečenih znanja
- kreativnost, inovativnost, sposobnost rješavanja problema
- pomaganje drugima u rješavanju problemskih situacija, uvažavanje drugačijih stajališta i
prihvaćanje različitosti
- otvorena komunikacija
- efikasno upravljanje vremenom i resursima, planiranje i organiziranje

Pogodnosti rada u MURID-u:
- puno radno vrijeme
- mogućnost usavršavanja i stalnog radnog odnosa
- timski rad i mentorstvo

O prijavi na ovaj natječaj
Često pitanje koje kandidati imaju za prijavu na posao je: „Imam li dovoljno kompetencija za rad u
MURID-u?“
Naš odgovor, na temelju dosadašnjeg zapošljavanja, je da imate dobru šansu ako ste ispunili minimalno
60% uvjeta ovog natječaja. Svi mi učimo i tražimo osobe koje su spremne u radu unaprijediti postojeće
procese rada organizacije. Ako se prepoznaješ u tome – pošalji nam prijavu na murid@murid.hr.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu
prijavu. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve gore navedene podatke i priloge.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Ukoliko kandidat ne pristupi procjeni, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.
Rok za podnošenje prijava je petak, 14. lipnja 2024. godine do 12 sati.
Prijave se šalju elektroničkim putem na e-mail adresu murid@murid.hr pod nazivom „Prijava na
natječaj za zapošljavanje – stručnjak za ranu intervenciju u djetinjstvu“
.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem e-maila.

Prijavom na natječaj kandidat daje dobrovoljnu i izričitu privolu MURID-u, kao voditelju obrade osobnih
podataka, da prikuplja, koristi, objavljuje i obrađuje osobne podatke kandidata isključivo u svrhu
provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

👷

Postanite MURID graditelj

Pridružite se preko 150 građana i organizacija koji nam pomažu graditi novi Centar za ranu intervenciju u djetinjstvu MURID