Pon: 09-15h / Sri: 14-17h / Pet: 09-15h
murid@murid.hr
Kontakt
MURID logo

U potrazi smo za novim i ambicioznim psihologom - stručnim suradnikom u ranoj intervenciji u djetinjstvu (m/ž) da se pridruži našem timu stručnjaka

Cilj i svrha osnivanja MURID-a je promicanje dobrobiti sve male djece u Republici Hrvatskoj, a osobito one s biološkim ili socijalnim rizikom za optimalan razvoj što uključuje javno promotivni, edukativni, istraživački i savjetodavni rad u području ranog razvoja djece, a osobito djece s teškoćama u razvoju, odnosno djece s rizikom za njihov nastanak. Skrb za malu djecu nedjeljiva je od skrbi za njihove roditelje odnosno obitelj. Pridruži se našem timu stručnjaka gdje ćeš na poziciji stručnjaka za ranu intervenciju u djetinjstvu podržavati obitelji u jačanju vlastitih kompetencija u stvaranju podržavajuće okoline za poticanje razvoja djece uz pomoć MURID-ovog stručnog tima.

Uz prijavu za posao, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Motivacijsko pismo namjere u kojem ćeš opisati zašto želiš postati dio našeg tima stručnjaka za ranu intervenciju u djetinjstvu
 2. Životopis u formatu po želji
 3. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 4. Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (potvrda o radnom stažu)
 5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa propisanih člankom 261. Zakona o socijalnoj skrbi, ne starije od 3 mjeseca
 6. Preporuke i/ili potvrde o stručnim usavršavanjima i volontiranju

Opis posla:

 1. direktni rad s korisnicima u Centru i u obitelji
 2. vođenje radionica za djecu s teškoćama u socijalnom i emocionalnom području
 3. procjene djece s teškoćama
 4. izrada individualnih obiteljskih planova podrške
 5. rad u timovima (timovi djeteta, timovi stručnjaka)
 6. suradnja s ostalim vanjskim stručnjacima
 7. evaluacija učinaka te vođenje evidencije i dokumentacije
 8. ostali poslovi iz djelokruga radnog mjesta po nalogu izvršne direktorice

Uvjeti za radno mjesto:

 1. diplomski sveučilišni studij psihologije, visoka stručna sprema (VSS) – magistar/magistra psihologije
 2. informatička znanja: word, excel
 3. poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 4. senzibilitet za rad u području rane intervencije u djetinjstvu

Što tražimo od kandidata:

 1. usmjerenost na korisnike
 2. sposobnost timskog rada
 3. aktivno slušanje
 4. integritet i povjerenje
 5. dijeljenje stečenih znanja
 6. kreativnost, inovativnost, sposobnost rješavanja problema
 7. pomaganje drugima u rješavanju problemskih situacija, uvažavanje drugačijih stajališta i prihvaćanje različitosti
 8. otvorena komunikacija
 9. efikasno upravljanje vremenom i resursima, planiranje i organiziranje

Pogodnosti rada u MURID-u:

 1. puno radno vrijeme
 2. mogućnost odrađivanja pripravničkog staža
 3. mogućnost usavršavanja i stalnog radnog odnosa
 4. timski rad i mentorstvo

O prijavi na ovaj natječaj

Često pitanje koje kandidati imaju za prijavu na posao je: „Imam li dovoljno kompetencija za rad u MURID-u?“ Naš odgovor, na temelju dosadašnjeg zapošljavanja, je da imate dobru šansu ako ste ispunili minimalno 60% uvjeta ovog natječaja. Svi mi učimo i tražimo osobe koje su spremne u radu unaprijediti postojeće procese rada organizacije. Ako se prepoznaješ u tome – pošalji nam prijavu na murid@murid.hr

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve gore navedene podatke i priloge. Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Ukoliko kandidat ne pristupi procjeni, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Rok za podnošenje prijava je srijeda, 3. travnja 2024. godine do 12 sati.

Prijave se šalju elektroničkim putem na e-mail adresu murid@murid.hr pod nazivom „Prijava na natječaj za zapošljavanje – stručni suradnik u ranoj intervenciji u djetinjstvu“ .

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem e-maila. Prijavom na natječaj kandidat daje dobrovoljnu i izričitu privolu MURID-u, kao voditelju obrade osobnih podataka, da prikuplja, koristi, objavljuje i obrađuje osobne podatke kandidata isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

U potrazi smo za novim i ambicioznim stručnjakom za ranu intervenciju u djetinjstvu (m/ž) za rad u našim intenzivnim rehabilitacijskim programima

Cilj i svrha osnivanja MURID-a je promicanje dobrobiti sve male djece u Republici Hrvatskoj, a osobito one s biološkim ili socijalnim rizikom za optimalan razvoj što uključuje javno promotivni, edukativni, istraživački i savjetodavni rad u području ranog razvoja djece, a osobito djece s teškoćama u razvoju, odnosno djece s rizikom za njihov nastanak. Skrb za malu djecu nedjeljiva je od skrbi za njihove roditelje odnosno obitelj. Pridruži se našem timu stručnjaka gdje ćeš na poziciji stručnjaka za ranu intervenciju u djetinjstvu podržavati obitelji u jačanju vlastitih kompetencija u stvaranju podržavajuće okoline za poticanje razvoja djece uz pomoć MURID-ovog stručnog tima.

Uz prijavu za posao, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Motivacijsko pismo namjere u kojem ćeš opisati zašto želiš postati dio našeg tima stručnjaka za ranu intervenciju u djetinjstvu
 2. Životopis u formatu po želji
 3. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 4. Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (potvrda o radnom stažu)
 5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa propisanih člankom 261. Zakona o socijalnoj skrbi, ne starije od 3 mjeseca
 6. Preporuke i/ili potvrde o stručnim usavršavanjima i volontiranju

Opis posla:

Uvjeti za radno mjesto:

Što tražimo od kandidata:

Pogodnosti rada u MURID-u:

O prijavi na ovaj natječaj

Često pitanje koje kandidati imaju za prijavu na posao je: „Imam li dovoljno kompetencija za rad u MURID-u?“

Naš odgovor, na temelju dosadašnjeg zapošljavanja, je da imate dobru šansu ako ste ispunili minimalno 60% uvjeta ovog natječaja. Svi mi učimo i tražimo osobe koje su spremne u radu unaprijediti postojeće procese rada organizacije. Ako se prepoznaješ u tome – pošalji nam prijavu na murid@murid.hr.


Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve gore navedene podatke i priloge.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Ukoliko kandidat ne pristupi procjeni, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.


Rok za podnošenje prijava je petak, 12. siječnja 2024. godine do 12 sati.


Prijave se šalju elektroničkim putem na e-mail adresu murid@murid.hr pod nazivom „Prijava na natječaj za zapošljavanje – stručnjak za ranu intervenciju u djetinjstvu“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem e-maila.

Prijavom na natječaj kandidat daje dobrovoljnu i izričitu privolu MURID-u, kao voditelju obrade osobnih podataka, da prikuplja, koristi, objavljuje i obrađuje osobne podatke kandidata isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Cilj i svrha osnivanja MURID-a je promicanje dobrobiti sve male djece u Republici Hrvatskoj, a osobito one s biološkim ili socijalnim rizikom za optimalan razvoj što uključuje javno promotivni, edukativni, istraživački i savjetodavni rad u području ranog razvoja djece, a osobito djece s teškoćama u razvoju, odnosno u djece s rizikom za njihov nastanak. Skrb za malu djecu nedjeljiva je od skrbi za njihove roditelje odnosno obitelj. Pridruži se našem timu stručnjaka gdje ćeš na poziciji stručnjaka za ranu intervenciju u djetinjstvu podržavati obitelji u jačanju vlastitih kompetencija u stvaranju podržavajuće okoline za poticanje razvoja djece uz pomoć MURID-ovog stručnog tima.

Uz prijavu za posao, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Motivacijsko pismo namjere u kojem ćeš opisati zašto želiš postati dio našeg tima stručnjaka za ranu intervenciju u djetinjstvu
 2. Životopis u formatu po želji
 3. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 4. Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (potvrda o radnom stažu)
 5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa propisanih člankom 213. Zakona o socijalnoj skrbi, ne starije od 3 mjeseca
 6. Preporuke i potvrde o stručnim usavršavanjima i volontiranju

Opis posla:

Uvjeti za radno mjesto:

Što tražimo od kandidata:

Pogodnosti rada u MURID-u:

O prijavi na ovaj natječaj

Često pitanje koje kandidati imaju za prijavu na posao je: „Imam li dovoljno kompetencija za rad u MURID-u?“

Naš odgovor, na temelju dosadašnjeg zapošljavanja, je da imate dobru šansu ako ste ispunili minimalno 60% uvjeta ovog natječaja. Svi mi učimo i tražimo osobe koje su spremne u radu unaprijediti postojeće procese rada organizacije. Ako se prepoznaješ u tome – pošalji nam prijavu na murid@murid.hr


Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve gore navedene podatke i priloge.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Ako kandidat ne pristupi procjeni, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Rok za podnošenje prijava je četvrtak, 15. lipnja 2023.

Prijave se šalju elektroničkim putem na e-mail adresu murid@murid.hr pod nazivom „Prijava na natječaj za zapošljavanje – stručnjak za ranu intervenciju u djetinjstvu“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem e-maila.

Prijavom na natječaj kandidat daje dobrovoljnu i izričitu privolu MURID-u, kao voditelju obrade osobnih podataka, da prikuplja, koristi, objavljuje i obrađuje osobne podatke kandidata isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Cilj i svrha osnivanja MURID-a je promicanje dobrobiti sve male djece u Republici Hrvatskoj, a osobito one s biološkim ili socijalnim rizikom za optimalan razvoj što uključuje javno promotivni, edukativni, istraživački i savjetodavni rad u području ranog razvoja djece, a osobito djece s teškoćama u razvoju, odnosno u djece s rizikom za njihov nastanak. Skrb za malu djecu nedjeljiva je od skrbi za njihove roditelje odnosno obitelj. Pridruži se našem timu stručnjaka gdje ćeš na poziciji stručnjaka za ranu intervenciju u djetinjstvu podržavati obitelji u jačanju vlastitih kompetencija u stvaranju podržavajuće okoline za poticanje razvoja djece uz pomoć MURID-ovog stručnog tima.

Uz prijavu za posao, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Motivacijsko pismo namjere u kojem ćeš opisati zašto želiš postati dio našeg tima stručnjaka za ranu intervenciju u djetinjstvu
 2. Životopis u formatu po želji
 3. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 4. Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (potvrda o radnom stažu)
 5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa propisanih člankom 213. Zakona o socijalnoj skrbi, ne starije od 3 mjeseca
 6. Preporuke i potvrde o stručnim usavršavanjima i volontiranju

Opis posla:

Uvjeti za radno mjesto:

Što tražimo od kandidata:

Pogodnosti rada u MURID-u:

O prijavi na ovaj natječaj

Često pitanje koje kandidati imaju za prijavu na posao je: „Imam li dovoljno kompetencija za rad u MURID-u?“

Naš odgovor, na temelju dosadašnjeg zapošljavanja, je da imate dobru šansu ako ste ispunili minimalno 60% uvjeta ovog natječaja. Svi mi učimo i tražimo osobe koje su spremne u radu unaprijediti postojeće procese rada organizacije. Ako se prepoznaješ u tome – pošalji nam prijavu na murid@murid.hr


Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve gore navedene podatke i priloge.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Ako kandidat ne pristupi procjeni, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Rok za podnošenje prijava je petak, 3. veljače 2023.

Prijave se šalju elektroničkim putem na e-mail adresu murid@murid.hr pod nazivom „Prijava na natječaj za zapošljavanje – stručnjak za ranu intervenciju u djetinjstvu“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem e-maila.

Prijavom na natječaj kandidat daje dobrovoljnu i izričitu privolu MURID-u, kao voditelju obrade osobnih podataka, da prikuplja, koristi, objavljuje i obrađuje osobne podatke kandidata isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.