Prijava sudionika

Rana registracija do 7. 8. 2015.

• članovi HURID-a, MURID-a i HPD-a: 1.200,00 kn
• ostali: 1.300,00 kn

Kasna registracija nakon 7. 8. 2015.
• članovi HURID-a, MURID-a i HPD-a: 1.500,00 kn
• ostali: 1.600,00 kn

Dnevna kotizacija:
• 
500,00 kn

Studenti i umirovljenici plaćaju 50% iznosa kotizacije.


Kotizacija se uplaćuje na:MURID IBAN HR9423600001102278063

s naznačenim imenom sudionika za kojeg se vrši uplata.
Ljubazno molimo da potvrdu o uplaćenoj kotizaciji po potrebi predočite pri registraciji.

Puna kotizacija uključuje:
• sudjelovanje na usmenim izlaganjima, radionicama
i prikazima postera tijekom cijelog trajanja simpozija,
• knjigu sažetaka i ostale materijale,
• simpozijska druženja i iznenađenja suorganizatora.

Dnevna kotizacija uključuje:
• sudjelovanje na usmenim izlaganjima, radionicama
i prikazima postera tijekom jednog dana,
• knjigu sažetaka i ostale materijale.

Važno:
Dolazak na simpozij i smještaj sudionici organiziraju u vlastitom aranžmanu.

REGISTRACIJE ZATVORENE

Naš kontakt

Sjedište MURID-a
adresa:
V. Nazora 37, Štefanec, Čakovec
telefon:
092/3047-561
091/251-6044

MURID info centar
adresa:
J. Kozarca 1, Čakovec
telefon:
091/251-6044

DC ZVIR
adresa:
J. Kozarca 1, Čakovec
telefon:
040/390-195
091/251-6044:

OIB: 50023860456,
MB: 2747766,
ŽIRO-RAČUN: 2360000-1102278063, ZaBa
IBAN: HR9423600001102278063

Kontaktirajte s nama putem e-mail formulara