Naš tim

Maja Baksa

Aktivna članica MURIDa od pristupanja Udruzi u siječnju 2013. godine. Tijekom 2013. i 2014. godine radila je kao asistentica u nastavi (struka magistra primarnog obrazovanja), a od studenog 2013. do 2015. godine obnaša i tajničku dužnost u Udruzi. Od 2015. godine članica je Skupštine. Njezin angažman u MURIDu obuhvaća promotivne poslove, organiziranje različitih aktivnosti, koordinaciju volontera te organizaciju i provođenje odgojno – obrazovnih programa MURID grupica – SPUŽVICA¸, ŠKOLICA - priprema za školu i socijalizacijske radionice, kao i individualna pomoć pri učenju i UČILICA - program podrške za djecu osnovnoškolske dobi

 

Edukacije:

18.03.2017. Radionica "Ta teška matematika", predavač Dinka Vuković 
01.09.2016. Konferencija - Asistivna tehnologija i komunikAACija ATAAC
07.05.2016. Radionica PR – IMPACT HUB ZAGREB, Marija Mihaela Perković
06.05.2016. Radionica “Sales Masterclass” – IMPACT HUB ZAGREB, Snježana Kupres
11.04.2016. Radionica “Marketing Validation” – IMPACT HUB ZAGREB, Andrej, Shtylenko
01.04.2016. Radionica “Measuring Social Impact” – IMPACT HUB ZAGREB, Ana Raguž, Sunčana Glavina Petričević
14.03.2016. Predavanje povodom obilježavanja Tjedna mozga "Suradnja lijeve i desne polovice mozga", dr. Karla Sabolek Lovrec, spec.neurolog te "Empatija i mozak", Berta Bacinger - Klobučarić, prof.psiholog
08.03.2016. Radionica “Value proposition & Business Modeling” – IMPACT HUB ZAGREB, Hermes Arriaga (Inkubator 2016.)
Veljača 2016. MARTE MEO – edukacija za Marte Meo praktičare – 30 sati; MURID, Silvija Pucko
16.02., 01.03.2016. – Potvrda o kompetencijama stečenima volontiranjem – radionica VUM (Volonterski ured Međimurja, predavačice Vlatka Vincetić, Margareta Mihalic)

08.02.2016. Obveze poslodavaca prema zaposlenicima – radionica, CAD-IND d.o.o. Irma Dračić
19.01.2016. Alternativni oblici financiranja OCD – radionica, Program Jako (Ines Van Hoek, Igor Roginek)
07.05.2015. Radionica o standardima kvalitete, SOIH
30.10.-03.11.2015. Edukacija „Menadžment volontera“ – Volonterski ured Međimurja, trenerice Margareta Mihalic, Andreja Rambrot
20.10.2015. Upravljanje projektima i ljudskim resursima, Zagreb, predavač Irma Dračić   
01.-03.10.2015., IV. hrvatski simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu – HURID, MURID
12.03.-09.04.2015., Radionica o pisanju i provedbi EU projekata – program Jako (Darko Ciglar, Igor Roginek, Ines van Hoek)
Lipanj 2015. Ciklus financijskih radionica po projektu „Agenti 0-7“ (MURID) 
Lipanj 2015. Ciklus komunikacijskih radionica po projektu „Agenti 0-7“ (MURID)
11.-16.05.2015. Petodnevni seminar Hrvatskog saveza slijepih po projektu „Za bolje sutra: jačanje kapaciteta OCD za pružanje socijalnih usluga“ – definiranje socijalnih usluga
2014.-2015., Ciklus komunikacijskih radionica (kroz projekt Bolja integracija u Međimurju - BIM) 
14., 15.07.2014. VISAL tečaj (Visually Impaired Seniors Active Learning) – Premantura, Hrvatski savez slijepih
10.06.2014., Provedbena radionica -  „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 2“ EuropeAid/133922/M/ACT/HR
Lipanj 2014., Tečaj „Kako voditi slijepu osobu“ – USMŽ, Ines van Hoek
20.-21.02.2014., Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova EU - Redea
09.03.2013. Pisanje projekata za natječaje nacionalnih donatora – radionica, D. Ciglar, programJako
19.2.2013., Učinkovito učenje – radionica i predstavljanje brošure, Berta Bacinger Klobučarić, prof. psihologije 
26.1.2013., Integracija djece s teškoćama iz autističnog spektra - radionica, Silvija pucko, prof. defektolog
Listopad, 2012., Položen državni stručni ispit za učitelje 
31.8.2012., Načela nastave hrvatskog jezika u kontekstu komunikacijsko – humanističkog modela poučavanja, doc.dr.sc. Tamara Turza Bogdan
16.5.2012., Suvremene strategije poučavanja u razrednoj nastavi (V. Marjanović i R. Gredelj)
16.4.2012., Agresivno dijete u školi, Berta Bacinger – Klobučarić, prof. psiholog
22.3.2012., Najčešće jezične pogreške u hrvatskom književnom jeziku, Julijana Levak
07.3.2012., Restitucija u školi (M. Marcijuš); Strategija poučavanja u definiciji kvalitetne pedagoške prakse (D. Žulić)
12.01.2012., Depresija i suicid, D. Kečkeš
04.01.2012., Stručni skup učitelja pripravnika (Đ. Kulušić)
03.11.2011., Građanski odgoj i obrazovanje u nacionalnom okvirnom kurikulumu, NOK-u (AZOO)
listopad 2010., Seminar i radionica o slabovidnim učenicima u nastavi, OŠ Goričan (centar Vinko Bek)

Financijeri

Ministarstvo socijalne politike i mladih
Medimurska zupanija
Grad cakovec

Naš kontakt

Sjedište MURID-a
adresa:
J. Kozarca 1, Čakovec
telefon:

091/251-6044

OIB: 50023860456,
MB: 2747766,

DONACIJE
ŽIRO-RAČUN: 2360000-1102278063, ZaBa
IBAN: HR9423600001102278063

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.