Novosti

FB PostTrenutak u kojem briga preraste u zabrinutost za razvoj vlastitog djeteta i njegov život, nama u MURID-u dobro je poznat.
Međimurska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu skrbi o djeci s razvojnim i socijalnim rizicima i pruža stručnu podršku njihovim roditeljima. U Međimurju se godišnje rodi oko 200 djece s nekim oblikom rizika, a programi MURIDa u savjetovanju, dijagnostici i terapiji prepoznati su u svojoj učinkovitosti diljem Hrvatske. Stvaranje ovog programa podržala je Europska unija a sada je trenutak da stvorimo održivost rane intervencije u djetinjstvu uz vašu podršku.

Više izvršitelja na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu

 

Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:

1. presliku diplome/svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi
2. presliku domovnice
3. kratak životopis
4. presliku rodnog lista
5. presliku osobne iskaznice
6. Potvrdu o nekažnjavanju
7. vlastoručno napisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 94/13)
8. potvrde o doedukacijama i volonterskim kompetencijama
9.  preporuke

 

Natječaj je otvoren od 18.09. 2015. do 25. 09. 2015. godine.

Dragi sudionici Četvrtog simpozija o ranoj intervenciji u djetinjstvu,

zbog nepredviđenih organizacijskih teškoća (nedovoljan broj prijavljenih u hotelskom smještaju u Svetom Martinu na Muri) bili smo, nažalost, prisiljeni promijeniti mjesto održavanja Simpozija.

Nova lokacija za održavanje Simpozija je u Čakovcu, u Hotelu Park.

Datum održavanja Simpozija ostaje isti - 1. do 3. listopada 2015., a program sa svim detaljima će ovih dana biti objavljen na web stranicama www.murid.hr/simpozij i www.hurid.hr.

Projekt Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i

srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama provodio se u sklopu Prioriteta 2., Mjere

2.2. Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013. Europskog socijalnog

fonda.

memories patrik ivana fogadić

Zagrljaj Makedonije i Međimurja

Poštovani,

Vjerujemo da je ulaganje u našu djecu ulog u našu budućnost.
Programima savjetovanja, dijagnostike, tretmana i stručne edukacije trenutačno skrbimo o stotinjak djece Međimurja, ali i o djeci izvan Međimurske županije. Kao organizaciji civilnog društva koja u sustav uvodi programe rane intervencije bez stalne državne podrške, nužna nam je stalna financijska borba za opstanak i maksimalnu dostupnost potrebitoj djeci i njihovim roditeljima.

Rastimo zajedno plus unicef matura maloMeđimurska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu – MURID organizirala je provođenje radionica „Rastimo zajedno Plus“. Radionice su namijenjene roditeljima predškolske djece s teškoćama u razvoju. Osmišljene su pod pokroviteljstvom Ureda UNICEF – a Hrvatska, a zamišljene su kao  zajedničko učenje o roditeljstvu, o razvoju djece, potrebama, odnosima i komunikaciji te omogućavaju međusobnu podršku, poticajno i osnažujuće okruženje i partnersku razmjenu između roditelja i voditeljica.

Voditelji radionica bili su Nataša Novak, prof. predškolskog odgoja, Silvija Pucko, prof. defektologije i Eleonora Glavina, prof. psihologije; sa završenom posebnom edukacijom za provođenje ovog programa.

Murid strucna podrska ck.28.05.2015 mGrad Čakovec u suradnji s projektnim partnerima I.OŠ, II.OŠ, III.OŠ Čakovec, COO Čakovec , OŠ Ivanovec, OŠ Kuršanec te Razvojnom agencijom Grada Čakovca - Čakrom d.o.o. provodi projekt pod nazivom "Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnim školama Grada Čakovca" koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda. Tijekom provedbe projekta MURID priprema i provodi interaktivne radionice o važnosti integracije učenika s teškoćama u razvoju, o vrstama i načinima suradnje i međusobne podrške pomoćnika, učitelja i roditelja kao osnove dobre integracije učenika s teškoćama u redoviti obrazovni sustav.

 

Innerwheel logoNajsrdačnije zahvaljujemo članicama Inner wheel kluba te svim njihovim članovima, partnerima i sudionicima koji prepoznaju važnost našeg rada, na velikodušnoj donaciji kojom će nam omogućiti sufinanciranje aktivnosti i kontinuiranoj podršci koju nam ukazuju!
Hvala!


MURID tim

Izvorni tekst

 

 

7.5.2015.predavači.Otvorena.vrata maloNjegovanje suradničkog i partnerskog odnosa sa udrugama, institucijama i ostalim suradnicima strateški je cilj djelovanja MURIDa ali i temeljna vrijednost  stvaranja timskog pristupa i rada s potrebitim korisnicima. Kroz razne projekte partneri smo sa nizom udruga i zajedničkim aktivnostima jačamo i svoju i druge udruge za pružanje socijalnih usluga. 7.5. otvorili smo svoja vrata i prezentirali svoj rad Udruzi Korak dalje Daruvar, Udruzi Arka Zagreb, Udruzi Mrav Varaždinske Toplice, Udruzi Život i radost Cestica i Udruzi za ranu intervenciju Osječko-baranjske županije. Prikazom rada po projektima i ulogama u aktivnostima nastojali smo kroz konstruktivan kritički osvrt na vlastiti rad dati konkretne upute i sugestije temeljene na  iskustvu MURIDa.

 

murid zvir logoNaziv volonterske pozicije
Traže se volonteri za pomoć u igraonicama u Dječjem centru ZVIR (po projektu SHIFT)

Potreban broj volontera/ki – 2 volontera/ke

Opis posla volontera/ke
Volonteri/ke će, po uputama i pod nadzorom stručnjaka, asistirati u grupnom radu s djecom s razvojnim i/ili komunikacijskim teškoćama. Volonteri/ke će usmjeravati svako dijete na grupu i njene sudionike, pripomoći u redovnim grupnim aktivnostima, pomoći djetetu u obavljanju različitih zadataka, usmjeravati dijete na voditelja/icu grupe (edukacijski rehabilitator) i sl. Prije samog volontiranja, sa svim volonterima/kama će se održati edukacija kako bi dobili detaljne upute o radu i o tome što je sve potrebno pri ovom volonterskom poslu.

Financijeri

Ministarstvo socijalne politike i mladih
Medimurska zupanija
Grad cakovec

Naš kontakt

Sjedište MURID-a
adresa:
J. Kozarca 1, Čakovec
telefon:

091/251-6044

OIB: 50023860456,
MB: 2747766,

DONACIJE
ŽIRO-RAČUN: 2360000-1102278063, ZaBa
IBAN: HR9423600001102278063

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.