MURIDov Blog

Razvojna piramida razvoja komunikacije jezika i govoraDijete se rađa kao prosocijalno biće i od samog je početka u velikoj mjeri usmjereno socijalnim signalima. Već novorođenče radije sluša govor negoli druge zvukove (Vouloumanos i Werker, 2007), te preferira promatranje lica u odnosu na druge vidne podraţaje (Johnson i sur., 1991).
Zapravo, djeca su od rođenja posebno usmjerena na druge ljude, uţivaju u interakciji s njima, njihovom dodiru, mirisu, licu i glasu. Neurobiološka usmjerenost socijalnom svijetu je temelj, biološka osnova razvoja komunikacije i socijalnog učenja.

 

 

 

 

 

 


Premda su tijekom razvoja u velikoj mjeri “stopljeni” i isprepleteni, vrlo je vaţno razlikovati razvoj komunikacije , usvajanje jezika i razvoj govora . 

Razvojne domene koje ukljuujemo u procjenu rane intervencije 1

U svakodnevnim razgovorima često se ti pojmovi smatraju sinonimima, no vaţno ih je razlikovati – i u kliničkom i u znanstvenom radu.
Komunikacija je temelj i potporni stup usvajanja jezika i razvoja govora: a) jezik se uči u komunikaciji, b) govor je jedno od sredstava koja koristimo u komunikaciji, c) razvojna ekspanzija jezično-govornih sposobnosti nastaje nakon što dijete nauči kako porukom utjecati na paţnju druge osobe, tj. nakon što su usvojene osnove komunikacije. Vaţno je uočiti da prije nego što počne govoriti (prve riječi sa značenjem uglavnom se javljaju u dobi od 12 mjeseci, a rječnički brzac u dobi od 18 mjeseci), dijete mora usvojiti niz znanja i vještina, koje će mu omogućiti da postane komunikacijski aktivno i “pripremi se” za usvajanje jezika.

Ranom komunikacijom nazivamo razdoblje u kojem se usvajaju vještine koje omogućavaju proces razmjene obavijesti: slanja poruka i odgovaranja. One proizlaze iz djetetova sazrijevanja i učenja u kognitivnoj, jezičnoj i socijalnoj domeni, te u posebnom kognitivnom području koje zovemo socijalna kognicija ili spoznaja o ljudima i njihovom doţivljavanju i ponašanju. Istraţivanja krajem prošlog stoljeća pokazala su da rana komunikacija nije samo faza u razvoju komunikacije s dominantnom ulogom u socijalno-emocionalnom razvoju, već i sa značajnom ulogom u mentalnom zdravlju te razvoju osobnosti i spoznaje (za pregled vidi: Ljubešić, 2001). Neki je autori definiraju kao arenu u kojoj se odvija razvoj (Budwig, Uţgiris i Wertsch, 2000). Istraţivačko i kliničko iskustvo, prikupljeno u Kabinetu za ranu komunikaciju, pokazuje da je zastoj u komunikacijskom razvoju najčešći neprepoznani uzrok odgođene pojave jezika, kao i atipičnog jezičnog razvoja (Ivšac Pavliša, 2010).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mogui znaci razlikovanja predintencijske od intencijske komunikacije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodogram za procjenu obiljeja rane komunikacije 1

Financijeri

Ministarstvo socijalne politike i mladih
Medimurska zupanija
Grad cakovec

Naš kontakt

Sjedište MURID-a
adresa:
J. Kozarca 1, Čakovec
telefon:

091/251-6044

OIB: 50023860456,
MB: 2747766,

DONACIJE
ŽIRO-RAČUN: 2360000-1102278063, ZaBa
IBAN: HR9423600001102278063

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.