MURIDov Blog

ARTIKULACIJSKE TEŠKOĆE/POREMEĆAJ IZGOVORA

Artikulacijske teškoćeO poremećaju izgovora možemo govoriti kada su prisutna odstupanja u govoru, kada dijete ne može pravilno izgovoriti neke glasove, međusobno ih zamjenjuje ili sasvim izostavlja, dok mu je rječnik dovoljno bogat,  a i sam govor je gramatički pravilan. Nepravilni izgovor glasova promatramo u okvirima različitih poremećaja govora s različitim uzrocima. Statistika pokazuje da 25-30% predškolaca  (od 5. do 6. godine) i 17-20% učenika 1. i 2. razreda osnovne škole imaju blaža odstupanja u govoru.

Najučestaliji artikulacijski poremećaji su:

 •  sigmatizam – poremećaj glasova c,z,s,š,ž,č,ć,đ i dž (ne moraju biti poremećeni svi već  samo neki glasovi iz skupine)
  •    rotacizam – poremećaj glasa r
  •    lambdacizam – poremećaj glasova l i lj
  •    kapacizam i gamacizam – poremećaj glasova k i g
  •    tetacizam i deltacizam – poremećaj glasova t i d
  •    tetizam – poremećaj kada se glasovi s,c,š,č,ć i k zamjenjuju glasom t; z,ž,dž,đ i g zamjenjuju glasom d
  •    etacizam – poremećaj glasa e (to je jedini vokal koji može biti zahvaćen dislalijama)

Najčešći uzroci poremećaja artikulacije (izgovora) su:

 • odstupanja u građi ili funkciji organa za artikulaciju (nepravilan zagriz, preveliki razmak između gornjih i donjih zubića, prekratka podjezična vezica ili frenulum, preveliki ili premali jezik, nepravilnosti zubiju, visoko nepce, rascjepi nepca
 • opća nespretnost govornih organa uzrokovana neurološkim smetnjama
 • oštećenje ili gubitak sluha
 • intelektualno zaostajanje
 • loš fonematski sluh (nerazlikovanje između glasova u riječi)
 • loš govorni uzor (tepanje - daje djetetu pogrešan govorni uzor te usporava razvijanje ispravnog izgovora), nepravilan izgovor glasova jednog od članova uže obitelji
 • pretjerana očekivanja i zahtjevi roditelja za pravilan izgovor
 • emocionalni sukobi: najčešće se javljaju u obliku vraćanja djetetovog govora na neku mlađu izgovornu fazu (vraćanje infantilnom govoru), a uzroci mogu biti razni: rođenje novog djeteta, razvod roditelja, sukobi u obitelji ili smrt bliske osobe.

Dob pojave standardnog izgovora glasova:

Do treće godine života djeca obično pravilno izgovaraju sve vokale i oko 10 suglasnika. Ostale glasove izostavljaju (riba – iiba) ili ih zamjenjuju drugim postojećim glasovima (riba – liba) ili ih izgovaraju umekšano, tepajući. Nakon treće godine glasovi se postupno “pročišćavaju” i niti jedan glas ne smije biti izostavljen u govoru (omisije). Nepravilan izgovor glasova tolerira se u obliku supstitucija i distorzija glasova do pete godine. U petoj godini glasovi se izgovaraju čisto i ispravno.

Dakle, dijete staro 5,5 godina mora posve ispravno izgovarati sve glasove!

Razvojna linija pojave glasova u odnosu na kronološku dob:

– između prve i druge godine života pojavljuju se A, O, E, P, B
– između druge i treće godine života pojavljuju se I, U, F, V, T, D, N, NJ, M, K, G, H, J
– između tri i četiri i pol godine pojavljuju se S, Z, C, Š, Ž, L, LJ
– između četiri i pol i pete godine života pojavljuju se Č, Ć, DŽ, Đ, R

Djetetov jezik potrebno je oblikovati razgovorom, pravilnim riječima (“jasan” izgovor, bez iskrivljavanja) i rečenicama (prilagođenim djetetovoj dobi) koje se odnose na ono čime se dijete upravo bavi. Djeci od druge do četvrte godine treba se obraćati jasnim i jednostavnim rečenicama, ali i nadograđivati i proširivati ono što su rekla (Idemo baki. Da, idemo baki autom.).  Važno je proširivati im postupno rječnik i dati im mogućnost da što više prepričavaju događaje toga ili protekloga dana. Tako i roditelji mogu utjecati na postupan razvoj govora svoga djeteta.
Ako kod djeteta primijetite neka druga odstupanja u govoru, kao što su mucanje ili brzopletost, treba što ranije intervenirati.

 

 

Isto tako, važno je naglasiti što je potrebno kako bi se postigli rezultati vježbanjem.

 1. Suradnja djeteta-motivirajte dijete, pohvalite ga kad vidite da se trudi, ne stvarajte pritisak, vježbajte kada je dijete odmoreno, osigurajte miran prostor, najbolje vježbati pred ogledalom da dijete vidi i sebe i vas kako namještate jezik i zube.
 2. Suradnja roditelja i logopeda
 3. Svakodnevno vježbanje s djetetom prema uputama

UVODNE VJEŽBE ZA ARTIKULACIJU

 • Uvodna vježba „Osmijeh“

Svrha: naučiti držati usne u opuštenom osmijehu ogoljujući gornji i donji red zuba.
Trajanje: 5-10 s
Opis: učiniti opušteni osmijeh, odnosno položaj usana kao pri izgovoru glasa i. Trebaju se vidjeti gornji i donji red zuba.
Pažnja: osmijeh ne smije biti usiljen i napet; nijedna usna ne smije pokrivati zube.

 • Uvodna vježba „Surla“

Svrha: uvježbati pokret usana prema naprijed, stvoriti jasne kinestetičke osjete za pokret usnama.
Trajanje: 5-10 s
Opis: ispružiti spojene usne ne otvarajući usta, zubi su stisnuti.
Pažnja: ako djetetu ovaj pokret ne uspijeva, možemo mu neposredno ispred usana staviti komadić slatkiša koji ono treba pokušati dohvatiti usnama.

OPĆE ARTIKULACIJSKE VJEŽBE

Opaska: Ovo je skup vježbi , zato je važno održavati redoslijed. Ako vježba ne uspijeva, vraćamo se na prethodnu i slijedimo upute.
1. Uvodna vježba „Osmijeh“
2. Uvodna vježba „Surla“
3. Naizmjenično „Osmijeh“- „Surla“

 • Vježba „Garaža“

Svrha: uvježbati mirno otvaranje i zatvaranje usta s usnama u položaju osmijeha.
Opis: zamišljamo da su usta velika garaža u koju svako malo ulaze automobili. Kada automobil prilazi vrata garaže se otvaraju i puštaju ga da prođe.
Pažnja: donja usna se ne smije naslanjati na zube, a ako to ne uspijeva dijete je može u početku lagano pridržavati prstom. Usta otvarati bez naprezanja, odnosno ne prejako.

 • Vježba „Potapšaj jezik“

Svrha: uvježbati opuštanje mišića jezika, držati jezik širokim.
Opis: lagano otvoriti usta, položiti jezik na donju usnu i lagano ga tapšajući gornjom usnom izgovarati „pa- pa- pa…“.
Trajanje: 5-10 s
Pažnja: donja usna se ne smije naslanjati na zube; jezik mora biti širok, dodirivati svojim bočnim stranama uglove ustiju; raditi vježbu na jednom opuštenom izdisaju, ne zadržavati dah.

 • Vježba „Ukusan pekmez“

Svrha: uvježbati podizanje širokog prednjeg dijela jezika prema gore.
Opis: lagano otvoriti usta i širokim prednjim dijelom jezika oblizati gornju usnu pokretom odozgo prema dolje.
Pažnja: radi samo jezik dok je donja vilica nepokretna (može se pridržavati prstom); jezik je širok, bočnim stranama dodiruje uglove usana; pokret jezika mora biti upravo odozgo prema dolje, a ne iz strane u stranu.

 • Vježba „Sat“

Svrha: uvježbati skupljanje mišića jezika, držati jezik uskim, razgibati njegov vršak.
Opis: lagano otvoriti usta, osmjehnuti se i nazmjenično dodirivati vrškom jezika uglove usana.
Trajanje: 5-10 s
Pažnja: usne su nepokretne, jezik ne treba plaziti prejako van, radi samo vršak.

 • Vježba „Dohvati bombon“

Svrha: uvježbati skupljanje mišića jezika, držati jezik uskim, naučiti precizno usmjeravati vršak.
Opis: lagano se osmjehnuti, otvoriti usta i vrškom jezika dohvatiti komadić bombona koji se nalazi 1,5 do 2 cm od usana.
Pažnja: usne su nepokretne.

 • Vježba „Čiji su zubi čišći“

Svrha: uvježbati podizanje jezika prema gore i upravljanje njime.
Opis: lagano otvoriti usta, osmjehnuti se i vrškom jezika „počistiti“ gornje zube s unutarnje strane, pokretima iz strane u stranu.
Pažnja: vršak jezika ne smije viriti van iz usta, niti se uvrtati prema unutra; donja je vilica nepokretna.

 • Vježba „Ljuljačka“

Svrha: uvježbati brzo mijenjanje položaja jezika gore- dolje koje je potrebno za spajanje gornjih zubnih suglasnika sa samoglasnicima.
Opis: osmjehnuti se, lagano otvoriti usta, smjestiti jezik iza donjih zuba (s unutarnje strane) i držati ga u tom položaju do 5 s. Mijenjati položaj 4-6 puta.
Pažnja: pokretan je samo jezik, donja vilica i usne miruju.

 • Vježba „Igra skrivača“

Svrha: uvježbati naizmjenično uvlačenje jezika u dubinu usne šupljine i približavanje donjim prednjim zubima koje potrebno za spajanje glasova k, g, h sa samoglasnicima.
Opis: iz položaja jezika iza donjih zuba uvlačimo ga unutra („skrivamo jezik daleko-daleko“), ali usta pri tome ostaju otvorena.
Pažnja: djetetova glava je u ravnom, opuštenom položaju; kada se jezik uvlači unutra usta se ne smiju zatvarati; vršak jezika mora biti dolje.

 • Vježba „Ljuta maca“

Svrha: uvježbati podizanje srednjeg dijela leđa jezika prema nepcu (kao kod izgovora glasa j).
Opis: osmjehnuti se, otvoriti usta, smjestiti vršak jezika iza donjih zuba, saviti leđa jezika i protrljati ga gornjim zubima.
Pažnja: donja vilica se ne smije kretati prema naprijed.

(Preuzeto od: Posokhova, I., (2005), Izgovor: kako ga poboljšati, Ostvarenje, Lekenik)

Dora Stojko, mag.logoped

Financijeri

Ministarstvo socijalne politike i mladih
Medimurska zupanija
Grad cakovec

Naš kontakt

Sjedište MURID-a
adresa:
J. Kozarca 1, Čakovec
telefon:

091/251-6044

OIB: 50023860456,
MB: 2747766,

DONACIJE
ŽIRO-RAČUN: 2360000-1102278063, ZaBa
IBAN: HR9423600001102278063

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.